zastav čas, ak je to možné…

dá sa, či nie?
to svetlo…vidíš ho?
tu tvár v tom svetle,
tie vlasy v tom vetre,
tie ruky v tom tieni,
ten dotyk v tom zhone,
ten pohľad v tom okamihu,
tú radosť v tej tvári,
ten pocit v tej chvíli,
tú pokoru v očiach,
ten úsmev v tom žiali,
tú zmyselnosť v srdci,
tú nevinnosť v tom veku,
tú vôňu v tom šere,
tú farbu v tej tme…
vidíš, či nie?
pozeraj, ja zastavím ten čas…
…na kúsok papiera.  

L.